• Register
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ HYFLEX

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม : การพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ HYFLEX

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการประเมินการอ่าน (Reading Test) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดยสำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินการอ่าน (Reading Test) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ
โดยสำนักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ทัศนศึกษา) ปี2563
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ทัศนศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

วันที่ 18 กันยายน 2563


 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศ!! เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563


 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศ!! เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของครู

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของครู

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

ประกาศ ณ เดือนมิถุนายน 2563


 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 41

ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา

นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

กระดานข่าวสารทั้งหมด

อาคารเรียน และ อาคารเอนกประสงค์ (คลิ้กที่รูปเพื่อขยาย)

อาคารเกียรติยศ
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารเฟื่องฟ้า
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารจามจุรี
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารเอนกประสงค์
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารกระดังงา
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารเรียน โรงเรียนเด่นไชยวิทยา
Lorem ipsum dolor sit amet

อาคารเรียน และ อาคารเอนกประสงค์ (คลิ้กที่รูปเพื่อขยาย)

อาคารเกียรติยศ
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารเฟื่องฟ้า
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารจามจุรี
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารเอนกประสงค์
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารกระดังงา
Lorem ipsum dolor sit amet
อาคารเรียน โรงเรียนเด่นไชยวิทยา
Lorem ipsum dolor sit amet

What do you think of us?

 

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.